NL FR EN

Professional CRM

Met Wings CRM beschikken de diverse medewerkers steeds over de juiste informatie, op het juiste ogenblik en op de juiste plaats. Daarbij kunnen ze optimaal gebruik maken van hun vertrouwde standaardtoepassingen die ze in combinatie met Wings gebruiken.

Uitgebreide adresgegevens

 • Alle adresgegevens zijn gecentraliseerd, waarbij er een onderscheid is tussen adressen van klanten, leveranciers, prospecten en relaties
 • Per adres kunnen meerdere contactpersonen worden ingebracht
 • Specifieke informatie over de adressen van organisaties of contactpersonen kan eenvoudig worden aangevuld, waarbij per medewerker de toegankelijkheid van deze informatie kan worden bepaald
 • Een selectie van contactpersonen van Wings CRM kunnen met de contactpersonen van MS Outlook worden gesynchroniseerd
 • Adressen kunnen worden toegekend aan een medewerker
 • Via een cross-table kan worden ingesteld welke medewerkers toegekende adresgegevens kunnen consulteren/wijzigen
 • Btw-plichtige organisaties kunnen worden toegevoegd op basis van het btw-nummer (data wordt automatisch opgehaald via de Vies databank of via Companyweb)
 • Extra filtermogelijkheid voor Post mailing en E-mailing
 • Snelknoppen voor opvragen van locatie en route
 • Er is een import voorzien van adresgegevens van organisaties en van contactpersonen uit Excel. 

Geïntegreerd documentbeheer

 • Via het documentbeheer worden zowel de inkomende als de uitgaande documenten gecatalogeerd
  • per documenttype/ per jaar
  • per organisatie,
  • per contactpersoon
  • per project
  • per medewerker die het document behandelt
  • per verkoopprognose
 • sneltoets om de documentenmap van een organisdatie te openen vanuit de overzichtslijst van organisaties
 • Voor gebruikers van MS Outlook is er een procedure om de inkomende mails automatisch te koppelen aan organisaties of contactpersonen die betrokken mails hebben verzonden.

Instelbare documentsjablonen

Uitgaande documenten kunnen sneller en correcter worden opgesteld door gebruik te maken van documentsjablonen. In deze sjablonen kan ook informatie uit de adressenbestanden worden opgenomen, evenals bijhorende gegevens over projecten, afspraken en agendapunten, of met betrekking tot de medewerkers die hiermee verbonden zijn.
Ongeacht wie het document heeft opgemaakt, de lay-out is uniform volgens de richtlijnen binnen het bedrijf, en het document is automatisch met de juiste naam op de juiste plaats opgeslagen.
Er is een ingebouwde HTML-editor om e-mail templates op te stellen. 

Agendabeheer

Standaard voorziet Wings CRM in een algemene agenda en een algemene takenlijst. Zijn er meerdere medewerkers, dan kan optioneel per medewerker een agenda en een takenlijst worden bijgehouden.
Een automatische synchronisatie met agenda's van MS Outlook kan worden ingesteld.
Per gebruiker duidelijk instelbaar welke agenda's automatisch worden geopend in het agendaoverzicht, en welke agenda's kunnen worden geconsulteerd en/of aangevuld.
Per gebruiker instelbaar of er een e-mail notificatie moet gebeuren bij aanvulling/wijziging van een agendapunt voor deze gebruiker.

Taakbeheer

Voor de diverse medewerkers kunnen taken worden aangemaakt en opgevolgd.
Ook hier kan voor de diverse medewerkers worden ingesteld of hun taken moeten worden gesynchroniseerd naar Ms Outlook.
Per gebruiker duidelijk instelbaar voor welke medewerkers taken kunnen worden geconsulteerd en/of aangevuld.
Per gebruiker instelbaar of er een e-mail notificatuie moet gebeuren bij aanvulling/wijziging van een taak voor deze gebruiker.

Projectopvolging

Voor eenzelfde organisatie kunnen in het verleden al projecten zijn uitgevoerd, en kunnen op dit ogenblik nog 1 of meerdere projecten gepland of in uitvoering zijn. Door bij alle handelingen en bij alle documenten te vermelden op welk project deze betrekking hebben, verkrijgt u een duidelijk beeld van de huidige stand en van de resultaten van betrokken projecten.

Soepel instelbare filters

Via een gecombineerde zoekfilter kan u selecties maken uit de adresgegevens. Deze selectie kan voor later gebruik als view worden bewaard, waardoor u het resultaat bliksemsnel terug op het scherm kan weergegeven. In combinatie met het documentbeheer kan u langs deze weg mailings opzetten, of rapporten genereren die u vooraf via een rapporteringstool heeft aangemaakt.

 

Wings Software | Probastraat 7 - Blok A | 2235 Westmeerbeek | t 016 85 55 90 | f 016 85 55 97 I info@wings.be

Contact